logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

302 Математика у малом... Компетенцијa: K1
Приоритети: 5
ИнституцијаСавез учитеља Републике Србије, Дечанска 6/3, Поштански Фах 74, 11000 Београд
КоординаторМарија Максимовић, marija.maksimovic@surs.org.rs, 011/324-53-85, 064/644-53-78
АуториСнежана Милојковић, Јасмина Стојковић, Радомир Живковић, Анђелка Стојшић
РеализаториСнежана Милојковић, Јасмина Стојковић, Радомир Живковић, Анђелка Стојшић
Општи циљевиОспособљавање наставника и пружање стручно-методичке помоћи за квалитетније извођење наставе математике
Специфични циљевиПодстицање наставника да наставни процес обогате иновацијама и да свој рад прилагоде психофизичким карактеристикама ученика
Садржај и активности 1."И најдуже путовање почиње једним кораком" (Математика кроз време) 2."Математичка симбиоза"- аритметика; геометрија; мерење и мере; проблемски задаци од I до IV разреда основне школе – ''камен спотицања''. 3.Добар задатак за проверу знања – писмени задаци, задаци за контролне вежбе и завршно тестирање. 4.Учити је лако, треба знати како – математичке игре (игре шибицама, укрштенице, ребуси); логички и занимљиви задаци (досетке, шаљиви и распевани задаци, занимљиви задаци аритметичког и геометријског садржаја); задаци за децу са тешкоћама у развоју. 5.Рад са даровитим ученицима – нестандардни и задаци са математичких такмичења; метода дужи, правоугаоника. 6.Евалуација.

Циљна групанаставник разредне наставе, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, васпитач у предшколској установи, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)