logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

301 Летња (зимска) математичка школа (семинар) за наставнике-менторе за рад са даровитим ученицима у основним и средњим школама Компетенцијa: K1
Приоритети: 5, 6
ИнституцијаМатематичко друштво "АРХИМЕДЕС", Дечанска 6, 11000 Београд
КоординаторБогољуб Маринковић, arhimed1@eunet.rs, 011/324-53-82, 063/358-248
АуториБогољуб Маринковић, Драгана Стошић-Миљковић
РеализаториМилош Арсеновић, Војислав Андрић, Ђорђе Дугошија, Томислав Стошић, Небојша Лазовић, Ружица Кљајевић, Ружица Петровић, Јелена Бабић, Драгана Стошић-Миљковић, Јован Ћуковић, Богољуб Маринковић
Општи циљевиУнапређивање додатног рада из математике и стручно-методичка помоћ наставницима за извођење квалитетне додатне наставе математике
Специфични циљевиОбогаћивање математичких знања наставника, иновирање садржаја (посебно за додатни рад) и практична обука за систем рада који обогаћује знања ученика и доприноси развоју математичког мишљење
Садржај и активности Нестандардни математички задаци – идеје и методе решавања: Неке идеје и методе решавања нестандардних математичких задатака – уопште; Оно што је ван уџбеника – сродност, парност, обратни ход, инваријанте; Додатно из дељивости – аритметика остатака, конгруенције, диофантске једначине; Математички проблеми у слици – метод дужи, метод правоугаоника, метод теразија, Венови дијаграми; Неки проблеми "тешких ситуација"; Граф помаже – мање познате примене; Комбиноване фигуре; Аполонијеви задаци; Тежи логички задаци – са математичким садржајем; Комбинаторни задаци; Дирихлеов принцип; Комбинаторна геометрија; Покривања, паковања, резања и састављања; Елементарни проблеми екстремних вредности; Математичке игре; Поглед у историју математике – задаци великих математичара; Одабрани задаци са математичких такмичења).
Од предложених тема бира се шест до осам тема које се реализују у виду предавања и практикума (учешћа у раду са ученицима „Архимедесове“ школе). Предвиђене су и редуковане варијанте програма семинара.

Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Број учесника30
Трајањетри дана (24 бода)