logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

30 Водич за час одељењског старешине Компетенцијa: K3
Приоритети: 6, 7
ИнституцијаОбразовно креативни центар, Д.Р. Бобија 6/1, 19210 Бор
КоординаторЗоран Милојевић, profesor.zoran@gmail.com, 064/286-30-80
АуториБранкица Михајловић - Илић, Соња Стаменковић, Елена Спасић - Митрановић, Лидија Милановић, Зоран Милојевић
РеализаториБранкица Михајловић - Илић, Соња Стаменковић, Елена Спасић - Митрановић, Лидија Милановић, Зоран Милојевић
Општи циљевиРазумевање значаја часова одељењског старешинe и одељењске заједнице у процесу образовања и васпитања ученика
Специфични циљевиКреирање збирке идеја за часове одељењског старешине и одељењске заједнице са пратећим радионицама
Садржај и активности 1. Програм, план и динамика рада на семинару. 2. Смернице за рад одељењског старешине (анкета за учеснике, подсећање на основне карактеристике периода адолесценције, однос одељењског старешине и одељења – питање ауторитета, правна регулатива рада одељењског старешине, „неписана правила” за успешан рад одељењског старешине, начела израде радионица за час одељењског старешине, инструменти за рад одељењског старешине, тест о значају часа одељењског старешине. 3. Клима у одељењу („снимање” односа – социометријска техника, успешна комуникација, конфликти, толеранција, листа метода и радионица за креирање повољне климе у одељењу.
Радионице: припрема часа усмереног на креирање повољне климе у одељењу; учење, технике успешног учења, организација времена, смислено учење, листа метода и радионица, минитест; припрема часа усмереног на побољшање успеха у учењу. 4. Проблеми у понашању ученика (изостајање са часова, насиље у школи, (не)дисциплина на часу, „доношење” личних проблема у школу, листа метода и радионица, минитест). Радионица: припрема часа за превазилажење проблема у понашању ученика. 5. Решавање конкретних педагошких ситуација (списак ситуација, поступно креирање идејног решења кроз интерактивну игрицу у оквиру које је понуђено неколико најчешћих реакција наставника, приказ хипотетичких последица). 6. Евалуација.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), васпитач у предшколској установи, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањетри дана (24 бода)
* Програм се реализује само електронским путем.