logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

299 Како да заинтересујемо ученика за математику Компетенцијa: K1
Приоритети: 5
ИнституцијаПриродно-математички факултет, Департман за математику и информатику, Универзитет у Новом Саду, Др Илије Ђуричића 4, 21100 Нови Сад
КоординаторНевена Пушић, nevena@dmi.uns.ac.rs, 021/485-28-65, 064/150-35-89
АуториГрадимир Војводић, Ратко Тошић, Ђура Паунић, Невена Пушић, Олга Бодрожа-Пантић
РеализаториГрадимир Војводић, Ратко Тошић, Ђура Паунић, Невена Пушић, Олга Бодрожа-Пантић
Општи циљевиУпознавање професора са најновијим начинима уочавања, идентификације и развијања математичких способности ученика; Развијање правог разумевања математичких израза, концепата, процеса и доказа; Оспособљавање професора за: развијање способности логичког мишљења и прецизног изражавања ученика, за припрему ученика из предмета који користе математику, за охрабривање ученика на самостални рад у математици, за припрему ученика за пријемне испите и да припреме ученике за студирање математике
Специфични циљевиУпознавање са искуствима земаља у окружењу (Studies in mathematics education, Moving into the twenty-first century, Vol. 8, UNESCO)
Садржај и активности 1 Како препознати математички модел у свакодневном животу (посебно, тестови примењивости знања стечених у школи који се спроводе у земљама Европске Уније, PISA и TIMSS тестови). 2. Математика и њена примена у разним областима људске делатности. 3. Различити приступи решавању задатака: један задатак – више решења (припрема за пријемни испит); Мале тајне елементарне математике (занимљиви задаци, задаци са елегантним и интересантним решењима). 4. Како мотивисати ученика за нове наставне јединице – примери; увођење нових дидактичко-методичких процедура. 5. Нова знања у математици (увођење елемената научног рада ). 6. Такмичарски и тимски приступ савладавању тема из математике, научно-популарна предавања. 7. Интерактивна настава, примена интернета у настави. 8. Цртице из историје математике (анегдоте и занимљивости о математичарима). 9. Математички садржаји: тригонометрија, аналитичка геометрија, решавање алгебарских једначина, системи једначина, коришћење рачунара за потребе математике и како математика може да помогне рачунарима, шта рачунари не могу, алгоритми, комплексни бројеви, периодични, непериодични и скоро периодични феномени, геометријске методе, теорија бројева, статистичка обрада података, оптимизација, претраживања и сортирања.
Циљна групанаставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Број учесника20
Трајањеједан дан (8 бодова)