logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

298 Интеракцијом ученика и наставника до сложенијих захтева у математици Компетенцијa: K1
Приоритети: 5, 6
ИнституцијаОШ "20. октобар", Омладинских Бригада 138, 11000 Београд
КоординаторЈован Ћуковић, moba@sbb.rs, 011/615-60-59, 063/277-401
АуториМилoш Арсеновић, Јован Ћуковић, Миланко Бабић
РеализаториМилoш Арсеновић, Јован Ћуковић, Миланко Бабић, Радмила Божић, Славица Ћериман
Општи циљевиШирење репертоара наставничких техника за подстицање мотивације за решавање сложених задатака код већег броја ученика
Специфични циљевиРазвијање позитивне слике код ученика, јачање сигурности и компетенција, што доводи до повећања мотивације за учење математике код ученика
Садржај и активности 1. Задаци који подстичу радозналост са акцентом на анализи решења:уочавање кључних места и праћење тока сопствених мисли. 2. Уочавање неке инваријанте кроз конкретне примере (касније формулисање општег става). 3. Рашчлањивање идеје и разноврсност задатака у функцији укључивања већег броја ученика. 4. Нестандардни задаци који се своде на Дирехлеов принцип (Метода супротне претпоставке као начин доказивања). 5. Различити начини решавања задатака у функцији развијања инвентивности и дубљег формирања појмова код ученика. 6. Необични поступци и резултати подстичу знатижељу код ученика. 7. Повезивање садржаја алгебре и геометријских метода, визуелизација као пут да се лакше мисли. 8. Решавање елементарних задатака методама дужи, правоугаоника, теразија. 9. Магични квадрати. 10. Примена математичких концепата у уметности и свакодневном животу кроз примере о златном пресеку и повезивање математике са праксом.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник у школи за образовање одраслих
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)