logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

297 Интерактивна имплементација уџбеника у настави математике у старијим разредима основне школе Компетенцијa: K1
Приоритети: 5, 6
ИнституцијаСтручно удружење ИДЕА, Албанске Споменице 1, 11000 Београд
КоординаторНада Стојановић, office@matematiskop.co.rs, 011/241-34-03, 063/387-237
АуториВладимир Стојановић
РеализаториВладимир Стојановић, Драгица Павловић Бабић, Нинослав Ћирић, Иван Анић, Милан Божић, Владимир Балтић, Гордана Поповић
Општи циљевиОбучавање наставника за правилно коришћење уџбеника, квалитетно извођење наставе и примену разних метода рада прилагођених темама и ученицима
Специфични циљевиПажњу усмерити на извођење наставе у три нивоа (образовни стандарди), значај правог избора контролних и писмених задатака и умешно коришћење уџбеника
Садржај и активности Садржај и активности: Истицање предности, неопходности и користи од правилног и перманентног коришћња уџбеника. Коришћење уџбеника при обради појмова са којим се ученици први пут сусрећу у настави математике: децимални бројеви, негативни бројеви, ирационални бројеви, полиноми. Доказивање у алгебри и у геометрији. Појам конструкције у геометрији. Посебна питања која се односе на: сличност у седмом разреду и приступ тродимензионалним геометријским објектима у осмом разреду.
Циљна групанаставник предметне наставе – основна школа, наставник у школи за образовање одраслих, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника15-30
Трајањеједан дан (8 бодова)