logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

296 Игре у настави математике. Развијање когнитивних и истраживачких способности ученика основне школе. Компетенцијa: K1
Приоритети: 5, 6
ИнституцијаСтручно удружење ИДЕА, Албанске Споменице 1, 11000 Београд
КоординаторНада Стојановић, office@matematiskop.co.rs, 011/241-34-03, 063/387-237
АуториВладимир Стојановић, Иван Анић
РеализаториВладимир Стојановић, Иван Анић, Милан Божић, Нинослав Ћирић, Немања Ђорђевић
Општи циљевиОбучавање наставника разредне наставе (учитеља) и наставника основне школе како да стимулишу мисаоне способности ученика
Специфични циљевиСугерисати наставницима разредне наставе и наставницима како и зашто наставу учинити занимљивијом и везаном за свакодневни живот
Садржај и активности Учесницима семинара биће демонстриране игре разних типова: сналажење у разним ситуацијама, комбинаторне игре, избор стратегије, супротстваљање, проблемски приступ решавања ситуација, размештања, квизови знања и др. За сваки приказани пример наводи се са којим циљем се користи и шта се тиме добија.

Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника15-30
Трајањеједан дан (8 бодова)