logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

295 Зимски републички семинар о настави математике у средњим школама 2014. Компетенцијa: K1
Приоритети: 5, 6
ИнституцијаДруштво математичара Србије, Кнеза Михаила 35, 11000 Београд
КоординаторБиљана Ћамиловић, drustvomatematicara@yahoo.com, 011/328-47-44, 011/303-68-18, 062/544-444
АуториВојислав Андрић, Ђорђе Баралић, Градимир Војводић, Радослав Димитријевић, Владимир Драговић, Ђорђе Дугошија, Драгољуб Ђорђевић, Зоран Каделбург, Александар Липковски, Загорка Лозанов Црвенковић, Милосав Миленковић, Срђан Огњановић, Војислав Петровић, Бранислав Поповић, Невена Пушић, Марија Станић, Оливера Тодоровић, Синиша Црвенковић
РеализаториВојислав Андрић, Ђорђе Баралић, Градимир Војводић, Радослав Димитријевић, Владимир Драговић, Ђорђе Дугошија, Драгољуб Ђорђевић, Зоран Каделбург, Александар Липковски, Загорка Лозанов Црвенковић, Милосав Миленковић, Срђан Огњановић, Војислав Петровић, Бранислав Поповић, Невена Пушић, Марија Станић, Оливера Тодоровић, Синиша Црвенковић
Општи циљевиУнапређивање наставе математике у средњим школама
Специфични циљевиРазрада тема за редовну и додатну наставу из математике
Садржај и активности Неке од тема које ће бити реализоване су: 1. Корени и факторизација полинома у школи 2. Квадратна функција, једначине и неједначине 3. Принцип математичке индукције и принцип рекурзије 4. Графови у средњој школи 5. Стереометрија 6. Тригонометрија 7. Комплексни бројеви и полиноми 8. О развијању креативности у настави математике 9. Психологија учења математике 10. Теорија бројева у средњој школи 11. Диофантове једначине у редовној и додатној настави 12. Геометријске конструкције само шестаром 13. Промоција математике на часу математике 14. Вероватноћа и статистика у средњој школи 15. Настава математике у средњим стручним школама 16. Визуелизација наставног процеса математике у средњој школи 17. Индивидуализација наставе у средњој школи 18. Проблемска настава реализована помоћу рачунара.

Циљна групанаставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне)
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)