logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

292 Геометрија у трећем и четвртом разреду Компетенцијa: K1
Приоритети: 5, 6
ИнституцијаMлади математичар, Олимпијска 1, 36210 Врњачка Бања
КоординаторРадица Каровић, radicakarovic@yahoo.com, 036/622-201, 064/800-86-71
АуториСузана Ивановић, Владан Сеизовић, Радица Каровић, Лидија Балшић
РеализаториСузана Ивановић, Владан Сеизовић, Радица Каровић, Лидија Балшић
Општи циљевиЈачати професионални капацитет учитеља да би задовољили потребу детета за проширивањем његових елементарних знања из геометрије; Оснажити и мотивисати учитеља да развија и подстиче математичку креативност – радозналост и интересовање за вишим нивоима знања у односу на ниво који предвиђа програм; Системским радом у трећем и четвртом разреду, применом различитих метода, створити добру основу за овладавање и дубље изучавање геометрије у вишим разредима
Специфични циљевиОснажити и мотивисати учитеља да уважавањем индивидуалних разлика развија склоност и спремност деце за учење ове области математике; Оснажити учитеље за стратегије које изграђују практично умење и навике ученика које су им неопходне за разумевање квантитативних и просторних односа и законитости које владају у реалној стварности
Садржај и активности 1. Упознавање са циљевима програма. 2. Од тачке до фигуре – забавимо се геометријским фигурама. 3. Геометрија као аритметика – решавање проблемских задатака помоћу геометријских фигура. 4. Задаци за квиз.
Циљна групанаставник разредне наставе
Број учесника20-30
Трајањедва дана (16 бодова)