logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

291 Геометрија на шаховској табли Компетенцијa: K1
Приоритети: 5, 8
ИнституцијаХемијско-медицинска школа, Стеријина 113, 26300 Вршац
КоординаторВељко Стојановић, vstojanovic@yandex.ru, 064/187-38-65, 064/707-53-00
АуториСветислав Стојановић, Вељко Стојановић
РеализаториСветислав Стојановић, Вељко Стојановић
Општи циљевиОлакшавање савладавања наставе Геометрије у основној и средњој школи уз помоћ шаховске табле и шаховских фигура
Специфични циљевиПребројавање свих могућих решења задатака, препознавање симетрије на табли, налажење захтеваних путања на табли у кретању фигура, разрезивање табле
Садржај и активности 1.Упознавање са шаховском таблом 8х8. 2.Упознавање са шаховским фигурама и њиховим кретањем на шаховској табли по шаховским правилима. 3.Стратегија и циљеви шаховске партије. 4.Геометријска својства празне шаховске табле. 5.Геометријска својства и релације на шаховској табли уз присуство једне или више шаховских фигура на њој. 6.Путање кретања шаховских фигура, посебно коња као најинтересантније шаховске фигуре. 7. Покривања шаховске табле помоћу домина, плочица тримино и полимино. 8. Расецања шаховске табле по страницама шаховских поља и по линијама које нису странице шаховских поља. 9.Постављање и решавање занимљивих стандардних и нестандардних задатака на класичној или ортодоксној шаховској табли. 10.Поопштења помињаних садржаја како на квадратним тако и на правоугаоним таблама, поопштења разматраних садржаја на таблама произвољног облика као и на бесконачној шаховској табли. 11.Хексагонални шах, посебно варијанте Глинског и Шафранова, геометријски појмови на њима. 12.Шах на цилиндричној и торусној табли. 13. Евалуација.

Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)