logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

290 Визуелно представљање неких математичких садржаја помоћу рачунара Компетенцијa: K1
Приоритети: 6, 8
ИнституцијаЕлектротехнички факултет, Булевар Краља Александра, 11000 Београд
КоординаторБранко Малешевић, malesevic@etf.rs, 011/321-84-25, 064/125-24-78
АуториБранко Малешевић, Братислав Иричанин, Ненад Цакић, Бојана Михаиловић
РеализаториБранко Малешевић, Братислав Иричанин, Ненад Цакић, Татјана Лутовац, Марија Рашајски, Бојана Михаиловић, Тамара Коледин, Ивана Јововић, Милица Макрагић, Бојан Бањац
Општи циљевиОсвремењивање математичких садржаја који су саставни део градива за основне и средње школе уз визуелно представљање помоћу рачунара
Специфични циљевиОбука професора да делове градива који се односе на геометрију и функције представе рачунаром помоћу програма GeoGebra и разних сајтова.
Садржај и активности У оквиру реализације предложеног програма стручног усавршавања предвиђена су пленарна предавања на којима би биле изложене одговарајуће теме математике за основну и средњу школу, сагледиве и помоћу савремених рачунарских алата у математици. После пленарних предавања планиране су радионице у којима би се професори обучили за коришћење програма GeoGebra и других бесплатних алата ради разраде одређених тематских јединица Математике од петог до осмог разреда основне школе (елементарна геометрија: угао, троугао, четвороугао, Питагорина теорема, многоугао, круг, сличност, стереометрија; зависне величине и њихово графичко представљање, линеарна функција) и Математике од првог до четвртог разреда гимназије и средњих стручних школа (функције: степена, квадратна, експоненцијална, логаритамска, тригонометријске; комплексни бројеви; полиноми и рационалне функције; аналитичка геометрија и системи линеарних једначина; планиметрија; стереометрија; елементи диференцијалног и интегралног рачуна).
У оквиру обуке за рад са програмом GeoGebra били би изложени поступци формирања интернет страница. Наставницима и професорима била би презентована едукативна употреба неких интернет сајтова попут сајта Wolfram|Alpha. Радионица за основно коришћење програма GeoGebra намењена је слушаоцима који нису користили програм GeoGebra или су га користили у мањој мери (на основу пажљиво изабраних тематских задатака, уз потпуно асистирање реализатора семинара, корак по корак, овладавање коришћењем програма GeoGebra). За напредне учеснике програма или учеснике који су прошли основно коришћење програма GeoGebra у радионици би се изложили елементи симболичке алгебре, напредни поступци формирања интернет страница са GeoGebra аплетима уз коришћење JavaScript и HTML језика.
Циљна групанаставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)