logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

29 Васпитње и социјализација ученика – методика васпитног рада Компетенцијa: K3
Приоритети: 4, 6
ИнституцијаУдружење Креативни учитељи, Саве Ковачевића 138, 11309 Лештане
КоординаторМомчило Степановић, stlamomcilo@gmail.com, 011/228-09-32, 064/135-72-78
АуториМомчило Степановић, Мирјана Стаменковић, Јасмина Петровић, Гордана Петровић, Слађана Обрадовић, Невена Поповић, Весна Петровић, Јасмина Пантић, Биљана Суботић, Сузана Марјановић
РеализаториМомчило Степановић, Мирјана Стаменковић, Јасмина Петровић, Слађана Обрадовић, Невена Поповић, Весна Петровић, Јасмина Пантић, Биљана Суботић, Сузана Марјановић
Општи циљевиДопринос унапређивању васпитног рада и рада на социјализацији ученика у наставној пракси
Специфични циљевиЕдукација полазника о иновацијама у васпитном раду, социјализацији ученика, дисциплиновању и неопходности једнообразног васпитног деловања у настави
Садржај и активности 1. Методика васпитног рада и социјализације ученика – МВРСУ (потребе у пракси, појам, циљеви и задаци) Радионица: Структура тешкоћа у настави; Истраживање структуре тешкоћа у настави према подручјима наставног рада (образовни рад, васпитни рад, социјализација, сарадња са родитељима); Методологија васпитног рада и рада на социјализацији ученика; Резултати истраживања (Структура тешкоћа у наставном раду); Потребе у пракси за програмом МВРСУ; Значај методолошке обуке у ванобразовним сегментима наставе; Појам, циљеви и задаци МВРСУ. 2. Хуманистички приступ и иновације у образовном, васпитном и социолошком раду (Хуманистички погледи на живот и рад; Хуманистички приступ у наставној пракси; Иновације у методологији образовног и васпитног рада; Дисциплиновање као процес; Веза између дисциплине и мотивације; Нова наставна метода „Тиха математика"). 3. Договарањем до дисциплине – вештине управљања одељењем. Радионица: Васпитање и успех; Истраживање структуре „очекивања“ од школе као институције система, која се појављују са гледишта друштва, наставника, директора, стручне службе, ученика, родитеља; Договарањем до дисциплине; Договарање као начин комуникације и живота; Договарање у школском животу и раду; Споразумевање и разумевање потреба; „Преговарачке“ компетенције наставника; Договарање као неопходност наставног тренутка; Васпитне вештине наставника; Једнообразно васпитно деловање; Увођење договорних односа у настави; Васпитно „описмењавање“ као услов за опште унапређење наставе; Потреба прецизирања надлежности и компетенција наставника. 4. Систематско увођење договарања у школски живот и рад – оспособљавање за примену иновативних активности (Ауторитарни и демократски разговор; Договарање као начин комуникације и пут до успеха; Увођење договорних односа у одељењу – како долазимо до договора, на који начин ученике мотивишемо да договоре поштују, евиденција о непоштовању договора; Поштовање договора и изазови – компромис, „Вин-вин“ решење, техника „Анализа потреба“; Хуманизација наставе – Реституција као алтернатива кажњавању. Радионица: Дисциплиновање; Увежбавање методологије дисциплиновања ученика. 5. Програмска структура МВРСУ. Радионица: Кључни садржаји МВРСУ; Истраживање – Које садржаје бисте волели да имате методолошки обрађене и конкретизоване у области васпитног рада, социјализације и сарадње са родитељима; Структура програма МВРСУ (опште одреднице); Структура дата у развојном пројекту МВРСУ. 6. Евалуација.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)