logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

289 Архимедесова математичка трибина за учитеље – стални семинар Компетенцијa: K1
Приоритети: 5, 6
ИнституцијаМатематичко друштво "АРХИМЕДЕС", Дечанска 6, 11000 Београд
КоординаторБогољуб Маринковић, arhimed1@eunet.rs, 011/324-53-82, 063/358-248
АуториДрагана Стошић-Миљковић, Богољуб Маринковић
РеализаториАкадемик Милосав Марјановић, Војислав Андрић, Мирко Дејић, Маријана Зељић, Јасмина Милинковић, Оливера Ђокић, Драгана Стошић-Миљковић, Јелена Бабић, Катица Марић, Богољуб Маринковић
Општи циљевиСтручно-методичка помоћ учитељима/наставницима разредне наставе за квалитетније извођење наставе, информисање и размена мишљења о актуелним питањима наставе математике
Специфични циљевиОбогаћивање математичке културе наставника, оспособљавање за систем рада и коришћење садржаја (укључујући и нестандардне задатке) који квалитативно обогаћују знање ученике и доприносе развоју математичког мишљења
Садржај и активности Актуелна питања унапређивања наставе математике на нивоу општих тема (програми и уџбеници и сл.); ужестручних тема, а разматрају се и дидактичко-методичка и друга актуелна питања унапређивања наставе математике (посебно: нове идеје и методе), додатни рад и друге математичке активности (конкретни садржаји).
Неке оквирне теме: 1. Мотивисање ученика млађих разреда за учење математике. 2. Бројеви, операције, изрази. 3. Логички задаци. 4. Мала комбинаторика (у слици и речи). 5. Ух, та геометрија! 6. Мали текстуални задаци 7. Математички проблеми у слици (метод дужи, метод правоугаоника, метод теразија). 8. Математички практикум. 9. „Стари" математички задаци за млађе разреде основне школе. 10. Проблеми кретања. 11. Математичка рекреација.

Циљна групанаставник разредне наставе
Број учесника30
Трајањедва дана (10 бодова)