logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

288 Архимедесова математичка трибина: Савремена настава математике – стални семинар Компетенцијa: K1
Приоритети: 5, 6
ИнституцијаМатематичко друштво "АРХИМЕДЕС", Дечанска 6, 11000 Београд
КоординаторБогољуб Маринковић, arhimed1@eunet.rs, 011/324-53-82, 063/358-248
АуториДрагана Стошић-Миљковић, Богољуб Маринковић, Владимир Јанковић
РеализаториАкадемик Милосав Марјановић, Војислав Андрић, Милан Божић, Владимир Јанковић, Милош Арсеновић, Томислав Стошић, Александар Липковски, Вера Ивковић, Љиљана Мајкић, Живадин Андрић, Богољуб Маринковић
Општи циљевиСтручно-методичка помоћ наставницима за квалитетније извођење наставе Математике; Информисање и размена мишљења о актуелним питањима наставе Математике у ОШ и СШ
Специфични циљевиОбогаћивање математичке културе наставника, давање садржаја и оспособљавање за систем рада који обогаћују знања ученика и доприносе развоју математичког мишљења
Садржај и активности 1. Актуелна питања унапређивања наставе математике у основној и средњој школи – опште теме (програми, уџбеници, анализе стања наставе и сл.); ужестручне/ математичке теме (историја и великани математике, дидактичко-методичка и друга актуелна питања унапређивања наставе – нове идеје и методе, популаризација математике, додатни рад, математичка такмичења и друге математичке активности – конкретни садржаји).
Циљна групанаставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Број учесника30
Трајањетри дана (20 бодова)