logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

287 Школска бежична рачунарска мрежа Компетенцијa: K1
Приоритети: 8
ИнституцијаЕлектронски факултет у Нишу, Александра Медведева 14, 18100 Ниш
КоординаторДушан Вучковић, dvuckovic@elfak.ni.ac.rs, 018/529-373, 069/158-30-00
АуториДушан Вучковић, Катарина Милановић, Драган Јанковић
РеализаториДушан Вучковић, Катарина Милановић, Драган Јанковић
Општи циљевиСтицање основних знања о бежичним мрежама и оспособљавање полазника за осмишљавање, прављење и одржавање бежичне мреже
Специфични циљевиОспособљавање наставника да самостално направе и правилно одржавају школску бежичну рачунарску мрежу
Садржај и активности 1. Основе бежичних мрежа. 2. Подешавање мрежних уређаја (рутера и акцес поинтова).
3. Постављање јединственог гејтвеја институције. 4. Подешавање аутентификације и ауторизације.
5. Контрола интернет садржаја и повећање безбедности корисника.

Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањетри дана (17 бодова)
* Програм може да се реализује и електронским путем.