logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

286 Школа будућности: Е-алати у настави Компетенцијa: K1
Приоритети: 8
ИнституцијаКарловачка гимназија, Трг Бранка Радичевића 2, 21205 Сремски Карловци
КоординаторБранка Ранисављевић, ranisavljevicb@yahoo.com, 021/651-37-14, 064/161-59-56
АуториБранка Ранисављевић, Љиљана Малетин Војводић
РеализаториБранка Ранисављевић, Љиљана Малетин Војводић
Општи циљевиОспособљавање наставника основних и средњих школа за усвајање и примену информатичких знања у вези са осавремењавањем класичне наставе
Специфични циљевиУпознавање са алатима и технологијама, усвајање и примена знања у вези са креирањем он-лајн часописа, стрипа, анимације, блога, презентације и постављање завршног рада
Садржај и активности 1. Креирање електронске књиге односно електронског часописа. 2. Савладавање методе прављења електронске књиге и електронског часописа уз упутство. 3. Представљање одређене наставне лекције ученицима на ефектан начин помоћу електронске књиге.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањетри дана (24 бода)
* Програм се реализује само електронским путем.