logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

285 Управљање заштитом нa интернету Компетенцијa: K1
Приоритети: 1, 8
ИнституцијаЦентар за едукацију компјутерске и пословне активности "Будућност", Пролетерских Бригада 3, 38232 Липљан
КоординаторНебојша Денић, denicnebojsa@gmail.com, 064/950-23-31, 066/926-82-61
АуториНебојша Денић
РеализаториНебојша Денић, Небојша Живић, Драган Солеша, Гордана Ђорђевић, Живче Шаркочевић, Тања Денић
Општи циљевиСтручна и методичка, примењива информатичка едукација, тј. ширење “рачунарске писмености” у васпитно-образовним установама на Косову и Метохији, уз употребу нових информационих технологија у настави, са акцентом на управљање заштиту и безбедност на Интернету и при употреби ИКТ; Указивање на опасности које прете на Интернету и безбедности на Интернету; Превенција насиља на Интернету; Права деце на Интернету; Правила безбедног коришћења Интернета у односу на узраст, итд; Едукација наставног и ненаставног особља у примени савремених образовних информационо-комуникационих технологија, у функцији управљања заштитом деце на Интернету, побољшању и унапређивању квалитета наставе, итд.
Специфични циљевиЦиљ програма је едукација наставног и ненаставног особља у примени савремених образовних-информационо-комуникационих технологија, у функцији управљања заштитом деце на Интернету, побољшању и унапређивању квалитета наставе итд.
Садржај и активности Модул 1 – Значај интернета и опасности које прете на интернету. Модул 2 – Интернет и образовање Модул 3. – Образовни материјал на интернету. Модул 4 – Улога ученика и наставника у интернет окружењу. Модул 5 – Обука наставника и ученика за безбедно коришћење интернета. Модул 6 – Безбедност и сигурност деце при претраживању интернета. Модул 7 – Безбедна и сигурна комуникација на интернету.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи/школи
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)