logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

284 Управљање дигитализованом учионицом Компетенцијa: K1
Приоритети: 6, 8
ИнституцијаАкадемија Филиповић доо, Гине Пајевић 8/3, 35000 Јагодина
КоординаторБратислав Филиповић, skolafbsoft@gmail.com, 035/243-974, 063/824-99-99
АуториБранко Т. Новаковић, Братислав С. Филиповић
РеализаториАлександар Ђорђевић, Бранко Т. Новаковић, Братислав С. Филиповић, Александар Јевтић, Бојан Богдановић, Милош Вујић
Општи циљевиПружaње потребних знања и умећа која су неопходна за обављање наставничке улоге; Оспособљавање полазника за примену савремених научних образовних технологија
Специфични циљевиПодстицање наставника на увођење савремених научних достигнућа у наставни процес и примену савремених достигнућа информатичке технологије у ОП
Садржај и активности 1. Microsoft NetMeeting/ репродукција садржаја дигиталних медија у мрежи, дигитални састанак NETSupport School. 2. Апликација за управљање кабинетом AB Tutor School. 3. Апликација за управљање кабинетом NetOpSchoolStudent. 4. Апликација за управљање кабинетом.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)