logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

282 Унапређивање наставног процеса коришћењем веб презентације Компетенцијa: K1
Приоритети: 6, 8
ИнституцијаСавез учитеља Републике Србије, Дечанска 6/3, Поштански Фах 74, 11000 Београд
КоординаторМарија Максимовић, marija.maksimovic@surs.org.rs, 011/324-53-85, 064/644-53-78
АуториБошко Стојановић, Милош Вујић
РеализаториМилош Вујић, Иван Милосављевић, Раша Ђорђевић, Александар Ранчић, Миодраг Трајановић, Милена Чеперковић
Општи циљевиУсвајање знања, умећа и вештине од стране наставника ради инвентивности и унапређења наставног процеса у складу са развојем образовне технологије
Специфични циљевиОспособљавање наставника за коришћење информационе технологије и самосталну израду своје web презентације ради иновирања и унапређивања рада
Садржај и активности 1. Појам образовне и информационе технологије, развој дидактичких медија. 2. Предности и недостаци. 3. Карактеристике примене система електронског учења на даљину. 4. Појам web site-а: име, домен, провајдер и постављање на Интернету. 5. Карактеристике dreamweavera-а – стартовање, Start Page. 6. Структура палете алатки. 7. Коришћење дијалога Site-Definition. 8. Рад са панелом files – кретање кроз презентацију, преглед, рад са фолдерима и фајловима, постављање и преузимање фајлова, проширивање панела. 9. Сихронизација локалне и удаљене презентације. 10. Постављање прве странице index.htlm. 11. Коришћење узорка странице, постављање наслова и имена странице, снимање и отварање странице. 12. Преглед у Browser-има. 13. Уношење текста. 14. Коришћење Property Inspector – подешавање комбинације фонтова, величине и промене боје, коришћење стила, увлачење, поравнање, набрајање, претраживање, додавање датума, лењира. 15. Стилизовање садржаја странице уз помоћ каскадних листа стилова CSS-а. 16. Раздвајање садржаја од приказа. 17. Подешавање и анатомија CSS Styles-а.18. Категорије CSS-а. 19. Панел CSS Styles. 20. Рад у режиму All и Cuurent. 21 Измене стилова CSS. 22.Прављење екстерне листе стилова, прикључивање. 23. Пребацивање интерних у екстерне стилове. 24. Позицирање садржаја странице – позицирање и плутање оквира, шаблони. 25. Коришћење визуелних помагала Visual Aids. 26. Приказ листа стилова током рада. 27. Коришћење мреже и вођица. 28. Одређивање димензија страница. 29. Рад са везама – текстуелне, Link Relative To, форматирање и одредишне везе, прављење сидра и везе са сидром. 30. Везе на графику и за e-mail. 31. Додавање слика из палета и многобројни рад са сликама. 32. Коришћење и употреба табела. 33. Рад са оквирима – коришћење дефинисаних скупова оквира, прављење наменских оквира, корићшење панела Frame. 34. Додавање list/meni као приручног менија, покретна листа, дугмад. 35. Контрола понашања објекта на страницама. 36. Преласци мишем. 37. Додавање линија за навигацију, измене. 38. Коришћење шаблона. 39. Прављење елемената библиотеке. 40. Управљање презентацијом. 41. Коришћење алатке Site Map. 42. Промена имена датотеке, везе, повезивање нове датотеке са постојећом страницом. 43. Коришћење панела Files. 44. Прављење извештаја о презентацији – провера прекинутих веза, проналажење екстерних веза и заосталих датотека, провера подршке претраживача, брисање презентације. 45. Рад у групи ради формирањa web презентације о појединим наставних садржајима на основу претходних показивања и вежбања са елементима. 46. Еваулација.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), васпитач у дому ученика, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника18
Трајањедва дана (16 бодова)