logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

281 Унапређивање наставе рачунарства у основним и средњим школама Компетенцијa: K1
Приоритети: 6, 8
ИнституцијаДруштво математичара Србије, Кнеза Михаила 35, 11000 Београд
КоординаторБиљана Ћамиловић, drustvomatematicara@yahoo.com, 011/328-47-44, 011/303-68-18, 062/544-444
АуториГордана Павловић Лажетић, Драган Урошевић, Милан Туба, Ненад Митић, Ђурђица Такачи, Саша Малков, Мирослав Марић
РеализаториГордана Павловић Лажетић, Драган Урошевић, Милан Туба, Ненад Митић, Ђурђица Такачи, Саша Малков, Мирослав Марић
Општи циљевиУнапређивање наставе Рачунарства и информатике у основним и средњим школама
Специфични циљевиРазрада тема за редовну и додатну наставу Рачунарства
Садржај и активности 1. Веб интерфејс база података. 2. Динамичка геометрија. 3. Израда веб странице. 4. Језици за обележавање – XML. 5. Основне рачунарске апликације. 6. Логичко пројектовање база података. 7. савремани програмерски алати у настави. 8. Функционално програмирање, предности и недостаци. 9. Софтвер за математичка и научна израчунавања. 10. Језици мултимедија на вебу. 11. Како ради рачунар. 12. IEEE 754-2008 стандард за аритметику реалних бројева у покретном зарезу. 13. Примена софтверског пакета GeoGebra у настави математике. 14. Динамичке особине пакета GeoGebra у настави математике.
Циљна групанаставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)