logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

280 Улога наставника у едукацији и заштити деце на интернету Компетенцијa: K1
Приоритети: 1, 8
ИнституцијаОтворени универзитет Суботица доо, Трг Цара Јована Ненада 15, 24100 Суботица
КоординаторИвона Ивељић, ivona@openunsubotica.rs, 024/554-600, 063/734-87-84
АуториВладимир Милодановић
РеализаториВладимир Милодановић
Општи циљевиРазвијање самосвести о Интернету; Родитељи, професори, наставници и сви који се баве децом, као и сама деца, треба да схвате шта је Интернет. Интернет је саставни део нашег стварног живота и као и сваки сегмент живота и он је опасан, на свој начин, али истовремено нуди и друге предности и вредности
Специфични циљевиРазвијање информатичких способности, првенствено наставника, професора, родитеља, па и деце, ради што безбеднијег рада на Интернету
Садржај и активности 1. Значај и опасности интернета. 2. Улога наставника у интернет окружењу. 3. Обука наставника и ученика за безбедан рад на интернету. 4. Демонстрација функционисања прогама за филтрирање веб- садржаја и програма за родитељску контролу – Optenet PC Parental Control, Aobo Blocker, tuEagles Anti-Porn. 5. Демонстрација веб читача за децу – Buddy Browser, PikLuk, KidZui и други.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, васпитач у предшколској установи, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника12
Трајањеједан дан (8 бодова)