logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

277 Специјализовани републички семинар за наставнике рачунарства и информатике Компетенцијa: K1
Приоритети: 5, 6
ИнституцијаМатематичко друштво "АРХИМЕДЕС", Дечанска 6, 11000 Београд
КоординаторБогољуб Маринковић, arhimed1@eunet.rs, 011/324-53-82, 063/358-248
АуториДрагана Стошић-Миљковић, Богољуб Маринковић, Драган Маринчић
РеализаториБожидар Раденковић, Ђорђе Кадијевић, Данимир Мандић, Срђан Јанев, Срђан Маричић, Невенка Спалевић, Катарина Милановић, Лука Стошић, Снежана Марковић, Небојша Лазовић, Драган Маринчић
Општи циљевиСтручно-методичка помоћ наставницима за квалитетније извођење наставе Рачунарства и информатаике, информисање и размена мишљења о актуелним питањима наставе
Специфични циљевиОбогаћивање информатичких знања наставника, иновирање садржаја и оспособљавање за систем рада који квалитативно обогаћују знања ученика, а наставу чини садржајнијом и ефикаснијом
Садржај и активности Актуелна питања струке и унапређивање информатичко-рачунарског образовања у основној и средњој школи (планови и програми, уџбеници, повезаност информатике и других области; разне примене рачунара, мултимедија, интернет и друга савремена информациона технологија; нове идеје и методе у настави, додатни рад и такмичења из информатике.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)