logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

276 Савремене рачунарске мреже Компетенцијa: K1
Приоритети: 6,8
ИнституцијаУниверзитет Сингидунум, Данијелова 32, 11000 Београд
КоординаторМладен Веиновић, mveinovic@singidunum.ac.rs, 062/808-37-23
АуториМладен Веиновић
РеализаториМладен Веиновић, Александар Јевремовић
Општи циљевиПрограм има за циљ едукацију наставног особља у средњим школама у области рачунарских мрежа. Општи циљ је повезивање теорије и праксе у циљу разумевања хардверских и софтверских технологија на којима почивају савремене рачунарске мреже
Специфични циљевиСтицање теоријских и практичних знања у области рачунарских мрежа која се односе на познавање стандарда и мрежних протокола, пасивне и активне мрежне опреме, пројектовања ЛАН мрежа и разумевања најважнијих Интернет сервиса као што су e-mail и Web; Упознавање са безбедносним претњама и могућностима заштите рачунарских мрежа
Садржај и активности 1. Теоријске основе рачунарских мрежа, стандарди, мрежни протоколи. 2. IP адресирање. 3.Интернет и Web сервиси. 4. Умрежавање равноправних рачунара. 5. Серверске мреже – Windows Server и Linux. 6.Умрежавање равноправних рачунара – Windows XP, Windows. 7 Рад са серверским оперативним системима – Windows Server и Linux.
Циљна групанаставник предметне наставе – основна школа, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа и уметничка школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа и уметничка школа, директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)