logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

275 Роботика вирт – лаб (Robotic virt - lab) Компетенцијa: K1
Приоритети: 6, 8
ИнституцијаЦентар за стручно усавршавање запослених у образовању Крагујевац, Сестре Јањић 6, 34000 Крагујевац
КоординаторЗорица Николић, czsukg@gmail.com, 034/335-991, 069/295-18-29
АуториАца Ђокић
РеализаториАца Ђокић, Стефан Вукајловић, Слободан Радовић
Општи циљевиПодизање нивоа професионалних компетенција наставника средњих и основних школа у коришћењу савремених технологија у области роботике
Специфични циљевиСтручно усавршавање у коришћењу савремених програмских пакета симулације рада робота – виртуална лабораторија
Садржај и активности Тематска целина 1: Увод у савремене трендове у роботици; Представљање савремених трендова у роботици; Приказ одабраних програма за примену и едукацију у роботици; Демонстрација израде основних програма за управљање роботима и флексибилним производним ћелијама; Инсталација приказаних програма. Тематска целина 2: RoboMind, Представљање програма (могућности, примена); Основне инструкције програмске структуре; Приказ и израда једноставнијих примера. Тематска целина 3: RoboLogix; Представљање Robotics Simulation програма (могућности, примена); Основне инструкције програмирање са RoboLogix; Приказ и израда једноставнијих примера; Покретање 3D, приказа рада робота – производно флексибилних ћелија на основу задатих програма. Тематска целина 4: Webots, први део; Представљање Webots 6 (могућности-примена); Избор модела; Креирање окружења – сцене; Програмирање. Тематска целина 5: Webots, други део; Израда сопственог модела робота; Програмирање; Симулација; Трансфер на реални модел робота. Тематска целина 6: Утврђивање знања; Показне вежбе, најчешћи проблеми у раду, показни примери и њихова апликација.
Циљна групанаставник предметне наставе – основна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа
Број учесника30
Трајањетри дана (24 бода)
* Програм се реализује само електронским путем.