logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

274 Рачунарске мреже Компетенцијa: K1
Приоритети: 6,8
ИнституцијаВисока школа електротехнике и рачунарства струковних студија, Војводе Степе 283, 11000 Београд
КоординаторСлободанка Ђенић, sdjenic@viser.edu.rs, 011/395-00-45, 011/395-00-00, 011/247-10-99
АуториВерица Васиљевић
РеализаториБорислав Крнета, Владимир Михајловић, Предраг Гавриловић, Верица Васиљевић, Веселин Илић
Општи циљевиСтручно усавршавање у области рачунарских мрежа
Специфични циљевиПродубљивање знања и практично оспособљавање пројектовање и администирање једноставних рачунарских мрежа
Садржај и активности 1. Хијерархија протокола. 2. ОSI и TCP/IP слојевитих архитектура локалне рачунарске мреже.
3. Бежичне рачунарске мреже. 4. Међусобно повезивање рачунарских мрежа. 5. Интернет протоколи.
6. TCP/IP протоколи. 7. Пренос датотека, електронска пошта, системи имена домена. 8. Структурно каблирање. 9. Администрација мрежних оперативних система. 10. Праћење саобраћаја у мрежи (Wiresark). 11. Виртуелизација оперативних система (Virtual Box).
Циљна групанаставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа и уметничка школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа и уметничка школа, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), стручни сарадник у предшколској установи/школи
Број учесника20
Трајањедва дана (16 бодова)