logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

273 Рад са талентованом децом у области информаике Компетенцијa: K1
Приоритети: 5, 8
ИнституцијаУниверзитет Метрополитан, Тадуеша Кошћушка 63, 11000 Београд
КоординаторЈелена Самарџић, jelena.samardzic@metropolitan.ac.rs, 011/203-08-85, 063/850-47-36
АуториМатеја Опачић
РеализаториМатеја Опачић
Општи циљевиОспособљавање ментора за индентификовање талентоване деце у области Информатике и вођење талентоване деце на такмичења за талентовану децу.
Специфични циљевиИндетификовања талентоване деце у области информатике, и вођење кроз такмичење; Упознавање са такмичењем за талентовану децу; Додатни извори за учење.
Садржај и активности 1. Упознавање са правилницима такмичења за талентовану децу. 2. Преглед награђених радова из предходних година; консултације у вези са тестовима и радовима. 3. Додатни извори учења за талентовану децу.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)