logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

272 Примена слободног софтвера у настави Компетенцијa: K1
Приоритети: 6, 8
ИнституцијаУдружење професора информатике Србије, Пастерова 14/11, 21100 Нови Сад
КоординаторГоран Јовишић, goranjovisic@yahoo.com, 021/639-26-86, 060/302-07-48
АуториДејан Стакић, Горан Јовишић
РеализаториДејан Стакић, Горан Јовишић, Младен Јовановић, Јовица Стаменковић
Општи циљевиПромоција употребе слободног лиценцног софтвера; Смањивање употребе пиратског софтвера; Едукација о значају и предностима слободног софтвера у настави
Специфични циљевиУпознавање са предностима слободног лиценцног и бесплатног софтвера у редовном и инклузивном образовању, употреба бесплатног офис пакета
Садржај и активности 1. Упознавање са појмом и значајем софтверске лиценце. 2. Преглед различитих софтверских лиценци. 3. Упознавање са домаћом и међународном правном регулативом која регулише ову област, као и степену софтверске пиратерије у свету и код нас. 4. Упознавање са појмом слободног софтвера, софтвером отвореног кода и његовој распрострањености и улози у свету. 5. Преглед и инсталација канцеларијског пакета „OpenOffice“, односно „LibreOffice“ и њихове примене у образовању. 6. Инсталација локализованих верзија ових канцеларијских пакета (српски језик и језици националних мањина). 7. Преглед могућности програма „Writer“. 8. Основна подешавања. 9. Инсталација програмског додатка за овај програм који врши двосмерно преслојавање латинице у ћирилицу и обратно, ћирилицу у латиницу. 10. Чување и експортовање текстуалних датотека у друге формате. 11. Преглед програма за креирање презентација „Impress“, са смерницама за прављење квалитетних презентација. 12. Прављење презентација са мултимедијалним садржајима. 13. Експортовање презентација у друге формате. 14. Инсталација програма за снимање и обраду аудиосигнала „Audacity“, упознавање са његовим основама. 15. Снимање говора ради уметања у презентације. 16. Евалуација.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањетри дана (22 бода)
* Програм може да се реализује и електронским путем.