logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

271 Примена рачунара за техничко цртање и пројектовање користећи програм АutoCad Компетенцијa: K1
Приоритети: 6, 8
ИнституцијаАкадемија Филиповић доо, Гине Пајевић 8/3, 35000 Јагодина
КоординаторБратислав Филиповић, skolafbsoft@gmail.com, 035/243-974, 063/824-99-99
АуториБранко Т. Новаковић, Александар Јевтић, Братислав Филиповић
РеализаториБранко Т. Новаковић, Александар Јевтић, Александар Ђорђевић
Општи циљевиУсвајање знања, умећа и вештине од стране наставника ради унапређења наставног процеса у складу са развојем методике техничког цртања у инж. пракси
Специфични циљевиОспособљавање наставника техничких и грађевинских струка ради иновирања и унапређивања наставног процеса
Садржај и активности 1. Предмет, циљ и задаци употребе AutoCad-a у процесу наставе. 2. Компјутерски подржано пројектовање (CAD). Теме: AutoCad туторијал; Датотека цртежа; Одређивање положаја тачке; Дефиниција помоћне мреже и корака миша; Цртање линије; Цртање кружнице; Прецизно погађање тачака на елементима; Одабирање елемената на цртежу; Команде за измене елемената цртежа; Измене елемената цртежа II део; Команде за цртање; Контрола екранског приказа; Цртање сложених линија; Унос текста на цртеж; Организација елемената цртежа – Layeri; Цртање вишеструких линија; Употреба цимбола – блокови команде за очитавање вредности са цртежа; Припрема параметара за котирање; Котирање; Штампање цртежа.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање одраслих, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника25
Трајањетри дана (24 бода)