logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

270 Примена иновативних комуникацијских технологија Компетенцијa: K1
Приоритети: 7, 8
ИнституцијаЦентар за стручно усавршавање, Немањина 23, 23300 Кикинда
КоординаторДобривој Мартоноши, csukikinda@gmail.com, 0230/404-830, 064/857-92-60
АуториСтаниша Бањанин
РеализаториСтаниша Бањанин, Добривој Мартоноши
Општи циљевиУпотреба иновативних комуникација ради унапређења квалитета наставе; Мотивисање наставника за примену нових информатичких технологија у настави
Специфични циљевиУнапређење квалитета наставе применом streaming технологије; Оснаживање наставника за примену Интернет комуникација и израду Интернет презентације.
Садржај и активности 1. Разлози за примену иновативних технологија у комуницирању. 2. Искуства других земаља у примени иновативних технологија у процесу образовања. 3. Учење на даљину – врсте, предности и недостаци. 4. Учење на даљину – процес који се имплементира у Србији – примери добре праксе.
5. Савремени облици комуникације и њихова примена у наставном процесу. 6. Израда и значај интернет презентације. 7. Представљање примера добре праксе.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), васпитач у предшколској установи, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника25
Трајањеједан дан (8 бодова)