logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

27 Васпитни проблеми ученика и како их превазићи Компетенцијa: K3
Приоритети: 1
ИнституцијаПедагошко друштво Србије, Теразије 26, 11000 Београд
КоординаторСлободан Малушић, slobodanmalusic@yahoo.com, 011/311-61-58, 011/216-83-80, 011/246-22-84, 063/169-83-23
АуториСлободан Малушић
РеализаториСлободан Малушић, Милка Богић, Маријана Стефановић
Општи циљевиОспособљавање наставника за методички приступ решавању васпитних проблема ученика. Повећање мотивације код наставника за учесталијим и квалитетнијим интервенцијама које би спречавале развој непожељних облика понашања код ученика
Специфични циљевиЈачање подршке за развој стабилног и интегрисаног идентитета ученика; Решавање проблема које носе развојне фазе у одрастању ученика; Развијање самонадзора и самоконтроле здравије животне адаптације у њиховом личном стасавању, али и суочавање са спољним условима; Развијање комуникације између вршњака, родитеља и наставника; Превенција насиља, злостављања и занемаривања ученика; Развијање мотивације за учење
Садржај и активности Проблеми везани за школу, породицу, другарство, однос према супротном полу (симпатије), лични изглед (комплекси) и друге врсте проблема (страхови, емоционални, психички и социјални поремећају, агресија, злостављање и занемаривање ученика, ученици са сметњама у развоју, дрога, алкохол, пушење, секте, здравствени и други проблеми, љубав, секс, пороци, новац, слободно време – oрганизација).
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа и уметничка школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа и уметничка школа, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), стручни сарадник у предшколској установи/школи
Број учесника30
Трајањедва дана (12 бодова)