logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

269 Примена блога у настави коришћењем популарног Web алата Wordpress Компетенцијa: K1
Приоритети: 4, 8
ИнституцијаРегионални центар за професионални развој запослених у образовању, Горанска бб, 11300 Смедерево
КоординаторСања Недељковић, snedeljkovic@rcsmed.edu.rs, 026/619-906, 060/683-19-08
АуториСлађана Радивојевић, Никола Радивојевић
РеализаториСлађана Радивојевић, Никола Радивојевић
Општи циљевиПрофесионално оснаживање наставника за креативну употребу савремених информационо-комуникационих технологија у настави
Специфични циљевиОспособљавање наставника за креирање блога у Web алату Wordpress, повезивање садржаја са друштвеним мрежама и примена доступних е-ресурса у настави
Садржај и активности 1. Коришћење бесплатног софтверског пакета за израду блога Wordpress. 2. Креирање блога и подешавања. 3. Промена дизајна блога. 4. Организација блога. 5. Креирање страница. 6. Објављивање чланака. 7. Додавање виджета на блог. 8. Уметање медијских и других садржаја на блог. 9. Постављање анкете и гласање. 10. Надгледање и управљање дискусијама и праћење статистике. 11. Дељење садржаја блога на друштвеним мрежама. 12. Администрација корисника. 13. Примери из школске праксе у свету и код нас. 14. Трендови и примена одговарајућих и доступних алата електронског учења у образовању. 15. Напредне могућности и пренос блога на Web сервер. Активности: предавања, практичан рад.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), васпитач у предшколској установи, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)