logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

268 Предметна дидактика – Рачунарство и информатика Компетенцијa: K1
Приоритети: 5, 6
ИнституцијаУдружење наставника "ВЕТ Форум", Југ Богданова 11, 31000 Ужице
КоординаторНебојша Јелисавчић, neba1@ptt.rs, 031/519-417, 064/288-28-18
АуториЖиворад Младеновић, Дејан Пејчић, Наташа Сретеновић, Радмила Николић, Зоран Милојевић, Стеван Спајић, Горан Аћимовић, Небојша Јелисавчић
РеализаториЖиворад Младеновић, Дејан Пејчић, Радмила Николић, Стеван Спајић, Горан Аћимовић, Небојша Јелисавчић
Општи циљевиРазвијање компетенција за самостално планирање, реализовање и процену постигнућа у настави Информатике, методских и социјалних компетенција наставника
Специфични циљевиУпознавање са методама активно оријентисане наставе, дидактичком структуром, вештине у њеном планирању, реализацији и начинима за мерење постигнућа
Садржај и активности 1. Представљање програма и динамике рада. 2. Пример часа наставе оријентисане на деловање из предмета рачунарство и информатика (анализа часа са више аспеката – допало ми се, није ми се допало, нејасно ми је... разлике, предности и недостаци активне наставе у односу на класичну (дискусија). 3. Методе прилагођене извођењу наставе оријентисане на деловање у информатици (могућности примене ових метода у настави и прикупљање нових идеја – дискусија). 4. Израда дидактичке структуре на садржаје предмета.
5. конципирање ситуација за кооперативно учење (правила за састављање ситуација за кооперативно учење) 6. Припремање плана тока часа наставе оријентисане на деловање (критеријуми за вредновање плана тока часа (разлике између наставе оријентисане на деловање и традиционалне наставе). 7. Извођење делова часа (уводни, главни и завршни).
Циљна групанаставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Број учесника24
Трајањетри дана (24 бода)