logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

264 Одабране теме из теорије графова 2 Компетенцијa: K1
Приоритети: 6, 8
ИнституцијаРегионални центар за професионални развој запослених у образовању, Париске Комуне бб, 18100 Ниш
КоординаторВиолета Тесла, tvioleta@gu.ni.rs, 018/202-300, 069/458-06-30
АуториИгор Ж. Миловановић, Емина И. Миловановић, Бранислав М. Ранђеловић
РеализаториИгор Ж. Миловановић, Емина И. Миловановић, Бранислав М. Ранђеловић
Општи циљевиУнапређење стручних знања наставника Математике и Информатике путем упознавања са савременим, актуелним достигнућима из Теорије графова
Специфични циљевиУвођење савремених достигнућа и актуелних тема у наставу; Подизање компетенција наставника Математике и Информатике за реализацију квалитетније наставе
Садржај и активности 1. Метрика графа (Растојања, матрице растојања, дијаметар, ексцентрицитет, ранг, центар, периферија; Теж. чворови и растојања; Унутрашњи и спољашњи пресеци и центри; Алгоритми претраживања; Решавање минимакс задатака размештаја). 2. Стабла (Дефиниција, особине, кодирање, декодирање; Спрежна стабла, низови неизоморфних стабала и алгоритми за формирање; Коренска стабла; Решавање задатака помоћу стабала). 3. Графови алгоритма и процесорских поља (Решеткасти и координатни графови; Зависности у алгоритму; Графови процесорских поља; Пресликавање графова 3Д у 2Д, вектори пројектовања, матрице трансформисања; Синтеза графова проц. поља на бази графа алгоритма).
Циљна групанаставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)