logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

263 Одабране теме из теорије графова Компетенцијa: K1
Приоритети: 6,8
ИнституцијаРегионални центар за професионални развој запослених у образовању - Ниш, Париске Комуне бб, 18000 Ниш
КоординаторБранислав Ранђеловић, baneran@medianis.net; rbranislav@gu.ni.rs, 018/2023-00, 069/104-59-49
АуториЕмина И. Миловановић, Игор Ж. Миловановић, Бранислав Ранђеловић
РеализаториЕмина И. Миловановић, Игор Ж. Миловановић, Бранислав Ранђеловић
Општи циљевиУнапређење знања наставника и наставе математике и информатике кроз упознавање са Теоријом графова
Специфични циљевиПодизање компетенција наставника математике за реализацију модерније и квалитетније наставе, повезивање градива са рачунарством; Подизање компетенција наставника информатике за реализацију теоретски засноване наставе и повезивање са т. графова; Развијање способности математичког формулисања проблема и моделирање проблема кроз т. графова; Примене т. графова у разним делатностима
Садржај и активности 1. Основни појмови из теорије графова (Дефиниције графа, начини за репрезентацију графа; Путеви у графу; Ојлерови и Хамилтонови графови; Алгоритмизација и програмска реализација). 2. Операције са графовима (Декартова сума; Декартов производ; Тотални производ графова; Бојење графова; Спектрална теорија графова; Алгоритмизација и програмска реализација). 3. Графовски алгоритми (Најкраћи путеви у графу; Минимално спрежно стабло у графу; Транзитивно затварање; Алгоритмизација и програмска реализација; Паралелни алгоритми)
Циљна групанаставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа и уметничка школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа и уметничка школа
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)