logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

262 Образовна информатика – основа менаџмента и управљања системом образовања и токовима финансирања Компетенцијa: K1
Приоритети: 6
ИнституцијаВисока школа за пословну економију и предузетништво, Митрополита Петра 8, 11000 Београд
КоординаторДрагица Јованчевић, dragica.jovancevic@vspep.edu.rs, 011/276-21-94, 063/102-02-21
АуториДраган Ивковић, Горан Квргић, Марија Чукановић – Каравидић
РеализаториДраган Ивковић, Горан Квргић, Марија Чукановић – Каравидић, Славко Каравидић, Радомир Вујадин
Општи циљевиПодстицај партнерства школе, родитеља, локалне самоуправе и Министарства просвете и науке
Специфични циљевиРазвијање и осигуравање партнерства школе са родитељима, локалном самоуправом и Министарством просвете и науке, коришћењем информационих система
Садржај и активности 1. Управљање информационим системима као основна претпоставка успешног управљања образовање. 2. Интелигентно управљање. 3. Средство комуникације. 4. Средство образовања.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), стручни сарaдник у предшколској установи/школи, директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)