logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

261 Објектно-оријентисано програмирање – развој апликација и ide алати Компетенцијa: K1
Приоритети: 6, 8
ИнституцијаПриродно-математички факултет, Радоја Домановића 12, 34000 Крагујевац
КоординаторБранка Огњановић, branka@kg.ac.rs, 034/336-223 локал 263, 064/234-86-41
АуториМарија Станић, Ана Капларевић-Малишић
РеализаториМарија Станић, Бобан Стојановић, Милош Ивановић, Ана Капларевић-Малишић, Татјана Стојановић, Вишња Симић, Адам Станојевић, Марина Свичевић, Ђорђе Недић, Милош Маринковић
Општи циљевиУнапређивање наставе Информатике у основним и средњим школама
Специфични циљевиРазрада тема за редовну и додатну наставу Информатике
Садржај и активности Програми семинара реализују се у два информатичка модула. М1 – Основе објектно-орјентисаног програмирања (одабир једног од следећих језика – Visual Basic, Java, C#, Delphi).
М2 – Програмирање корисничког интерфејса (упознавање и савладавање основа програмирања вођеног догађајима, упознавање основних библиотека за изградњу корисничког интерфејса за изабрану платформу и један од језика – Visual Basic, Java, C#, Delphi).
Циљна групанаставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Број учесника15-25
Трајањетри дана (24 бода)