logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

26 Асертивност – алтернатива насиљу Компетенцијa: K3
Приоритети: 1
ИнституцијаЦентар за примењену психологију Друштва психолога Србије, Ђушина 7/III, 11000 Београд
КоординаторРадмила Корица Тошовић, dpscpp@sezampro.rs, 064/118-03-06
АуториНевенка Драшковић-Ивановић, Радмила Корица Тошовић
РеализаториНевенка Драшковић-Ивановић, Радмила Корица Тошовић
Општи циљевиОснаживање наставника за конструктивну комуникацију са ученицима у циљу подршке / развоја њиховог самопоуздања и самим тим превенције непримерених облика понашања ученика укључујући и превенцију насиља. Оснаживање професионалног и личног ауторитета наставника.
Специфични циљеви1. Проширивање знања о врстама, облицима и значају комуникације у васпитно-образовном процесу; 2. Упознавање са појмом асертивности и позитивним ефектима асертивног понашања и комуникације; 3. Упознавање са врстама и последицама агресивног и пасивног понашања; 4. Развијање вештине препознавања асертивног, агресивног и пасивног понашања код себе и код ученика; 5. Развијање вештине реаговање и контроле агресивног и пасивног понашања ученика: 6. Оснаживање сопственог асертивног понашања и асертивног понашања ученика; 7. Упознавање са основним техникама асертивног реаговања; 8. Увежбавање асертивног понашања
Садржај и активности 1. Комуникација у васпитно-образовном процесу. 2. Агресивност. 3. Субмисивност. 4. Асертивност. 5. Самопоуздање и понашање. 6. Основна људска права. 7. Како унапредити комуникацију. 8. Процена сопствене асертивности. 9. Технике асертивног понашања. 10. Давање повратне информације, критике и похвале. 11. Реаговање на агресивно и пасивно понашање ученика. 12. Радионица – Асертивно понашање.
Циљна групастручни сарадник у предшколској установи/школи
Број учесника25
Трајањеједан дан (8 бодова)