logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

259 Мултимедијални аспекти наставе и учења Компетенцијa: K1
Приоритети: 6,8
ИнституцијаВисока школа електротехнике и рачунарства струковних студија, Војводе Степе 283, 11000 Београд
КоординаторСлободанка Ђенић, sdjenic@viser.edu.rs, 011/395-00-45, 011/395-00-00, 011/247-10-99
АуториГордана Зиндовић Вукадиновић
РеализаториГордана Зиндовић Вукадиновић, Габријела Димић, Кристијан Кук
Општи циљевиОспособљавање полазника за припрему и примену мултимедијалних презентација у настави
Специфични циљевиУпознавање са софтверским алатом Adobe Flash CS, и техникама креирања једноставних анимација
Садржај и активности I. Теоријска настава: 1. Комуникациони и психолошки аспекти мултимедија; 2. Методички аспекти конципирања и примене мултимедија у настави и учењу; 3. Математичке и технолошке основе дигиталних мултимедија; 4. Основе рачунарске графике; 5. Векторска графика. II. Практична настава: 1. Flash као алат за израду мултимедијалних презентација; 2. Окружење Flash-a (основни алати, подешавања, кључни појмови); 3. Основне технике Flash-a за израду анимација; 4. Елементи за постизање интерактивности презентације.
Циљна групанаставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа и уметничка школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа и уметничка школа, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника20
Трајањетри дана (24 бода)