logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

258 Мултимедија као покретач активног учења Компетенцијa: K1
Приоритети: 6, 8
ИнституцијаАгенција за образовање "Марина и Јован", Булевар Јаше Томића 13а/39, 21100 Нови Сад
КоординаторМарина Петровић, marinapetrovic1@gmail.com, 064/333-25-11
АуториМарина Петровић, Светлана Малетин, Виолета Болић-Тривуновић
РеализаториМарина Петровић, Зорица Прокопић, Миливојка Братић, Зоран Јанус, Јелена Пријовић, Силвија Нађ
Општи циљевиПодизање стручних компетенција наставника и ученика у процесу подучавања и учења, и подизање квалитета наставе уз примену мултимедијалних средстава
Специфични циљевиКоришћење мултимедијалних алата за припрему наставних јединица које ће довести до активног учешћа ученика у васпитно-образовном процесу
Садржај и активности 1. Дефинисање појмова активно учење и мултимедија. 2. Сценарио активне наставе. 3. Одабир теме за рад и анализа активности ученика и наставника при обради теме. 4. Карактеристике образовног софтвера намењеног наставнику као подршка предавању у раду са целом групом и софтвера за индивидуални рад ученика. 5. Примери добре праксе. 6. Алати за креирање образовног софтвера и другог образовног материјала. 7. Евалуација. Садржаји се реализују у виду два различита модула. Модул 1: разрађује теме активног учења и мултимедије, затим вештине израде мултимедијалне презентације (радно окружење програма, креирање и дизајн презентације, рад са објектима, визуелни ефекти и анимација, штампање, припрема за ЦД и час). Модул 2 (за напредне кориснике): разрађује теме образовног софтвера и мултимедије, а затим израду аудио-књиге, видео-приче, рад са аудиом и видеом у програму за израду презентације, израда плана примене образовног софтвера на часу, постављање презентације на интернет.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)
* Програм може да се реализује и електронским путем.