logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

256 Модернизујте своју наставу – лако израдите свој Web сајт Компетенцијa: K1
Приоритети: 5, 8
ИнституцијаОШ "Свети Сава", Немањина 27/Б, 23300 Кикинда
КоординаторАрпад Пастор, arpad.pastor@gmail.com, 0230/400-270, 064/232-41-99
АуториЗагорка Пастор, Арпад Пастор
РеализаториМилорад Карановић, Јасмина Алмаши, Загорка Пастор, Арпад Пастор
Општи циљевиОспособљавање полазника да користе Интеди проналажења наставних материјала, електронску комуникацију, креирање Web сајта и постављање материјала
Специфични циљевиПодстицање полазника на међусобну комуникацију, примена и коришћење наставних материјала постављених на Web сајту који су ученицима увек доступни
Садржај и активности 1. Упознавање са програмом Windows Internet Explorer 9 (претраживање интернета за одређеним информацијама помоћу Google-а; претраживање интернета за сликама и видео-фајловима; напредно претраживање интернета. 2. Електронска пошта Gmail (објашњење основних елемената Gmail налога; комуникација помоћу е-mail-а). 3. Креирање Web сајта на сервису Google Sites (креирањe Web страницa на основу хијерархијске структуре Web сајта; дизајн сајта и уређивање текста на страницама; уметање слика и Slide Show-a на Web страницу; постављање линкова и фајлова за скидање на Web страницу; уметање видео-фајлова на Web страницу). 4. Израда завршног рада „Креирање Web сајта“ (увежбавање радњи за израду Web сајта). 5. Израда завршног рада – е-mail и интернет (увежбавање радњи за слање е-mail-а и претраживања интернета).
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника20
Трајањетри дана (24 бода)