logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

255 Медији у настави Компетенцијa: K1
Приоритети: 6, 8
ИнституцијаЦентар за развој и примену науке, технологије и информатике, Булевар Ослобођења 39, 21100 Нови Сад
КоординаторЈован Сандић, so.sandic@gmail.com, 021/442-352, 060/020-27-40
АуториСлободан Попов, Тијана Тешан, Златко Тешан, Сандић Јован
РеализаториСлободан Попов, Тијана Тешан, Златко Тешан, Сандић Јован, Мирјана Сандић
Општи циљевиУнапређење и приближавање наставе ученику применом савремених медија и технологија
Специфични циљевиОспособљавање наставног кадра за примену дигиталне фотографије, анимације, 3Д модела и филма у наставном процесу
Садржај и активности 1. Модул I. Дигитална фотографија и филм у настави (припрема наставних садржаја, монтажа материјала са интернета, формирање библиотеке филмова са наставним садржајем; врсте фотографија, потребна опрема, врсте дигиталних фотоапарата, избор квалитета, делови дигиталног фотоапарата повезивање са рачунаром...; опције на дигиталном фотоапарату, припрема за фотографисање, фотографисање, снимање филма фотоапаратом; пренос на рачунар; дигитална камера – потребна опрема, врсте дигиталних камера, повезивање са рачунаром; опције на дигиталној камери – величина слике, снимање филма, пренос филма на рачунар; програми за монтажу филма – покретање, учитавање видео-материјала са дигиталне камере, преглед и исецање видео-материјала, обрада видео-материјала; унос фотографије у филм и композиција, формати видео-материјала; врсте компресије; снимање филма и рендеровање, нарезивање на CD и DVD; рад на филму и презентација радова). 2. Модул II. 3Д моделовање у настави (примена, увод у Google SketchUp-a; покретање програма, изглед екрана, радна површина, подела алатки; цртање једноставних модела; представљање сложенијих могућности овог програма, креирање сложенијих модела, реализација модела постепено, корак по корак, креирање сопственог решења или моделa; Google SketchUp Physicс; инсталација додатка програма за физику и креирање анимираних 3Д модела; израда пројекта и презентација радова). 3. Модул III. Анимација у настави (анимација у настави – надоградња на модул1; дигитална фотографија и филм у настави; програм за векторску графику – Inkscape; употреба и карактеристике Inkscapа, грађење жељених површина, њихово интегрисање у целовит облик, коришћење Bezierovа криве, додавање пункутрних тачака, методологија креирања симетричних, асиметричних објеката, рад са бојом и транспарентности, умножавање и обједињавање лејера; методички приступ правилима креирања сложених облика; програми за 2Д и 3Д анимацију, сличности и разлике; демонстрација готових анимација, обрада програма, подешавање анимације – акције – врсте и дужина анимације, подешавање кретања објекта по задатој путањи, осама и углу кретања; брисање акције; рад са звуком; снимање анимације и експортовање у SWF, HTML и AVI формату; рад на пројекту; идентификовање одређеног проблема у оквиру наставне јединице и тражење решења одговарајућом 2Д и 3Д анимацијом; извођење пројекта у целости).

Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањетри дана (24 бода)