logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

254 Коришћење интернета – употреба и злоупотреба Компетенцијa: K1
Приоритети: 6, 8
ИнституцијаСаобраћајно-техничка школа, Цара Душана 262, 11080 Земун
КоординаторВесна Недељковић, nedeljkovic17@sbb.rs, 063/107-47-72
АуториВесна Недељковић
РеализаториВесна Недељковић, Славица Мијатовић, Ненад Миланов
Општи циљевиВећа примена Интернета у образовању и његова подршка учењу усмереном на ученика; Откривање извора опасности на Интернету
Специфични циљевиУпознавање наставника са основним и напредним техникама и алатима за претрагу на Webu; Проналажење образовних садржаја, њихов одабир и вредновање; Развијање стратегије деловања у односу на изворе који угрожавају безбедност деце на Интернету
Садржај и активности 1. Улога наставника и ученика у окружењу интернета. 2. Обучавање за напредно коришћење интернета. 3. Интернет као информациони ресурс у образовању и подршка учењу. 4. Сигурност деце на интернету. 5. Интернет и зависност. 6. Oспособљавање и упућивање наставника у спровођење превентивних програма за повећање сигурности деце на интернету.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)