logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

253 Како практично прилагодити рачунарску учионицу за различите наставне програме Компетенцијa: K1
Приоритети: 6, 7
ИнституцијаЕТШ "Никола Тесла", Медведева 18, 18100 Ниш/Црвени Крст
КоординаторВиолета Димић, viki@etstesla.ni.ac.rs, 018/588-582, 062/802-81-68
АуториМомчило Ранђеловић, Андреја Пешић
РеализаториМомчило Ранђеловић, Андреја Пешић, Никола Лилић
Општи циљевиУнапређење квалитета реализације наставних програма применом одговарајућих вештина за софтверско подешавање рачунарске учионице; Подизање нивоа комуникације између наставника и овлашћеног лица за одржавање рачунарске мреже (администратора мреже, лаборанта, ...)
Специфични циљевиУнапређење компетенција наставника у планирању, организовању и контроли приступа ресурсима рачунарске учионице; Оспособљавање наставника за напредно подешавање оперативног система у циљу спровођења различитих наставних програма у једној рачунарско учионици
Садржај и активности 1. Увод у напредне могућности оперативног ситема. 2. Анализа захтева наставног програма.
3. Конфигурисање и сигурносна подешавања налога, корисника и група. 4. Контрола приступима ресурсима локалне мреже и интернету (ICS, ICF, GPO, NTFS, Share). 5. Подешавање корисничких профила (USMT, Mandatory profile). 6. Контрола приступа локалном хард-диску. 7. Контрола коришћења и инсталације софтвера за кориснике са ограниченим корисничким налогом (RDP, секундарно логовање) са централног (наставничког) рачунара. 8. Праћење активности ученика и приступа ресурсима у реалном времену и за одређени временски период (Auditing, System Monitor). 9. Дијагностика проблема мрежне комуникације (Ping, APIPA). 10. Напредне методе чувања података и драјвера (Backup & Recovery). 11. Постављање IIS платформе за преузимање садржаја. 12. Планирање инсталације оперативног система (паралелна инсталација).
Циљна групанаставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих
Број учесника12
Трајањеједан дан (8 бодова)