logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

251 Информационо-комуникациона технологија у настави Компетенцијa: K1
Приоритети: 6,8
ИнституцијаАгенција за образовање „Марина и Јован“, Булевар Јаше Томића 13А/39, 21000 Нови Сад
КоординаторМарина Петровић, marinapetrovic1@gmail.com, 064/333-25-11
АуториМарина Петровић
РеализаториИгор Лазарој, Марина Петровић, Зорица Прокопић, Миливојка Братић, Јелена Пријовић, Силвија Нађ
Општи циљевиРазвој професионалних знања код просветних радника, подизање мотивације и стручно оспособљавање да користе могућности савремених информационо-комуникационих технологија у васпитно-образовном процесу
Специфични циљевиДа се просветним радницима, кроз групни рад и вршњачко учење, приближе могућности ИК технологије, омогући креирање и коришћење готових аудио-визуелних материјала у настави, сагледавање и реална евалуација наставе после примене нове образовне технологије, као и размена искустава из учионице са колегама из исте струке
Садржај и активности 1. Основни појмови (стручни и педагошки појмови). 2. Одабир теме према интересовању учесника (инсталација видеоконференсинг алата потребних за рад на семинару; Вебинар – уживо, интернет, начин рада на семинару и рад са одабраним LCMS системом). 3. Претраживање интернета и друге литературе.
4. Припрема материјала за учење. 5. Израда мултимедијалних елемената потребних за извођење часова у школи. 6. Постављање материјала на систем у облику курса. 7. Дискусије на форуму о задатим темама (Е-компетенције наставника; начини примене интернета и његових ресурса у настави; вештина комуникације и управљања информацијама и разредом; савремени трендови у ИК технологији и начини њихове примене у настави; организација часова у школи; реализација припремљених часова; евалуација часова; писање извештаја о одржаним часовима; постављање извештаја, слика и видео-записа на систем о одржаним часовима). 8. Презентовање реализованих часова . 9. Евалуација.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа и уметничка школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа и уметничка школа, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), стручни сарадник у предшколској установи/школи, директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањетри дана (24 бода)