logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

250 Информациона писменост у процесу унапређења наставе професора средњих школа и гимназија Компетенцијa: K1
Приоритети: 6, 8
ИнституцијаУниверзитет у Београду, Универзитетска библиотека "Светозар Марковић", Булевар Краља Александра 71, 11000 Београд
КоординаторАлександра Поповић, popovic@unilib.bg.ac.rs, 011/337-01-60, 063/700-62-89
АуториАлександра Поповић, Стела Филипи Матутиновић, Драгана Столић, Сања Антонић
РеализаториАлександра Поповић, Стела Филипи Матутиновић, Драгана Столић, Сања Антонић, Адам Софронијевић, Татјана Брзуловић Станисављевић, Дејана Каваја Станишић
Општи циљевиОспособљавање професора средњих школа и гимназија за рад на унапређивању образовно – васпитног процеса наставе применом нових информационих вештина
Специфични циљевиПобољшање информационе писмености; Унапређивање наставних метода; Дугорочна сарадња са средњошколским професорима на развоју информационих вештина
Садржај и активности 1. Принципима Покрета за отворени приступ информацијама. 2. Образовни материјал слободно доступан на интернету. 3. Ауторска права и законска регулатива (у Србији и у свету). 4. Плагијаризам, аутоплагијаризам и њихово откривање. 5. Web 2.0 сервисима (RSS, Yahoo pipes, фолксономија, wiki). 6. Идентитет 2.0 на друштвеним мрежама (Facebook, Linkedin, Тwitter), блоговима, форумима. 7. Комерцијални и некомерцијални извори информација. 8. Логички (Булови) оператори. 9. Основне и напредне технике претраживања. 10. Претраживање Google-a и Google Scholar-а (подешавањима, преводиоцем, књигама, сликама, мапама и др.). 11. Виртуелне библиотеке Србије. 12. Претраживање електронског каталога на примеру Универзитетске библиоте „Светозар Марковић“ (основно, напредно и командно претраживање, кошарица, подешавања, ограничења, сервис Моја библиотека). 13. Читање 2.0 и уређаји који га подржавају. 14. Бесплатно доступне електронске књиге. 15. Комерцијално доступне електронске књиге. 16. КоБСОН (Конзорцијум библиотека Србије за обједињену набавку). 17. Електронски часописи (технике претраживања, напредно претраживање, фразно претраживање, комбинација једног и више појмова уз коришћење различитих логичких оператора. 18. Српски цитатни индекс (претраживање појмова, претраживање по области, по аутору, по часописима, стил цитирања, како доћи до пуног текста итд.). 19. Дигитални репозиторијум (Дигитална НБС, PHAIDRA). 20. Портал European.
Циљна групанаставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне)
Број учесника15
Трајањедва дана (14 бодова)