logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

25 Акциони планови и асертивност као превенција булинга (вршњачког насиља) Компетенцијa: K3
Приоритети: 1, 4
Институција"Life coaching", Агенција за едукацију и консалтинг, Владике Ћирића 6, 21100 Нови Сад
КоординаторДрагана Јовановић-Бока, boka@nscable.net, 021/493-533, 064/119-65-72
АуториМирослава Вучетић-Ћирић, Драгана Јовановић-Бока, Лидија Дошен
РеализаториМирослава Вучетић-Ћирић, Драгана Јовановић-Бока, Лидија Дошен
Општи циљевиСензибилизација просветних радника и васпитача за појаву вршњачког насиља и превенцију усвајањем знања и вештина креирања акционих планова и асертивности
Специфични циљевиРазумевање булинга и идентификација начина реаговања; Креирање модела акционог плана за превенцију булинга; Усвајање знања и вештина асертивности
Садржај и активности 1. Булинг (основе, узроци и последице, идентификација стратегије решавања и заустављања булинга, на индивидуалном и школском плану). Активности (анализа ситуације на нивоу малих група и фронтално на нивоу велике групе, вежбе за сензибилизацију и превенцију булинга). 2. Превенција булинга путем акционог плана (Анализа активности школе на превенцији булинга и идентификација тешкоћа, лична и тимска одговорност; Реаговање у проблематичним ситуацијама). Активности (“brainstorming“ за анализу проблема вршњачког насиља, креирање листе приоритета за акциони план, акциони план – конципирање по моделу). 3. Асертивност – објашњење основих појмова и стицање основних вештина (Асертивна права; АБЦ модел; Типови асертације; Избегавање манипулације; Асертивно упућивање и прихватање критике и похвале). Активности (идентификација права која се користе на нивоу одељења; Вежбе са АБЦ моделом – анализа проблемских ситуација у одељењу; Вежбање различитих типова асертације на конкретним примерима; Вежбање различитих типова избегавања манипулације на конкретним примерима; Вежбање асертивног упућивања и прихватања критике и похвале на конкретним примерима).
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)