logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

249 Информатичке мрвице Компетенцијa: K1
Приоритети: 6, 8
ИнституцијаРегионални центар за професионални развој запослених у образовању, Париске Комуне бб, 18100 Ниш
КоординаторВиолета Тесла, tvioleta@gu.ni.rs, 018/202-300, 069/458-06-30
АуториМладен Јовановић, Веселинка Станковић, Валентина Вељковић Николић, Марина Најдановић-Лукић
РеализаториМладен Јовановић, Веселинка Станковић, Валентина Вељковић Николић, Марина Најдановић-Лукић
Општи циљевиОснаживање наставника за примену разноврсних информатичких алата и формирање електронске педагошке документације у циљу вредновања и праћења ученика
Специфични циљевиИзрада и употреба портфолија; Употреба информатичких апликација за израду тестова, квизова и постављање електронских наставних материјала на Интернет
Садржај и активности 1. Правилник о оцењивању. 2. Упознавање са улогом и значајем портфолија у настави и његова израда коришћењем дигиталне бележнице, представљање апликација и софтвера за иновацију у настави (израда и коришћење тестова, квизова, укрштеница за континуирано праћење постигнућа ученика и креирање демонстрација, симулација, вежбања и интерактивних садржаја). 3. Постављање електронских наставних материјала на интернет коришћењем „технологије облака“ која побољшава комуникацију између ученика, наставника и родитеља.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)