logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

248 Интерактивни електронски постер као е-алат за остваривање сарадничког учења Компетенцијa: K1
Приоритети: 5, 8
ИнституцијаЦентар за стручно усавршавање Кикинда, Немањина 23, 23300 Кикинда
КоординаторДобривој Мартоноши, csukikinda@gmail.com, 0230/404-830, 064/857-92-60
АуториДобривој Мартоноши, Татјана Мартоноши, Весна Краљ Дамјанов
РеализаториДобривој Мартоноши, Татјана Мартоноши, Весна Краљ Дамјанов
Општи циљевиУнапређење компетенција наставника за примену информационо- комуникационих образовних технологија у настави и активно ангажовање ученика као сарадника
Специфични циљевиОспособљавање наставника за примену мултимедије у интерактивном електронском постеру и његову примену у образовању уз активно укључивање ученика.
Садржај и активности 1. Степен информатичке писмености учесника. 2. Разлози за примену дигиталног интерактивног постера у настави. 3. Методички аспекти примене дигиталног интерактивног постера. 4. Представљање примера добре праксе. 5. Упознавање са Glogster EDU (web 2.0 образовна платформа за креирање виртуелних постера), његовим садржајима и начином функционисања. 6. Упознавање са образовним платформама исте намене ( Web Poster Wizard, Prezi,.). 7. Обрада дигиталне фотографије у програму MS Picture Manager (resize picture,…). 8. Пребацивање видео-клипова са интернет сервиса за размену видео садржаја – You Tube. 9. Упознавање са бесплатним плејерима потребним за пуштање видео-клипова преузетих са интернет сервиса You Tube ( GOM player, FLV player,KV palyer). 10. Инсталација GOM player-a. 11. Упознавање са садржајима интернет сервиса за размену видео материјала из области образовања (Teacher Tube и School Tube). 12. Отварање наставничког и ђачких налога на образовној платформи за креирање виртуелних постера – Glogster EDU. 13. Креирање виртуалних постера на Glogster EDU. 14. Евалуација.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника20
Трајањедва дана (16 бодова)