logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

247 Израда школског сајта Компетенцијa: K1
Приоритети: 6,8
ИнституцијаРегионални центар за професионални развој запослених у образовању Чачак, Цара Душана бб, 32000 Чачак
КоординаторЗоран Луковић, zoran.lukovic@gmail.com, 063/861-16-19
АуториМилорад Славковић, Зоран Луковић
РеализаториМилорад Славковић, Зоран Луковић
Општи циљевиСтицање и проширивање знања и вештина запослених у образовању; Бржи приступ информацијама о школи и дешавањима у њој; Подстицање размене материјала и примера добре праксе између школа
Специфични циљевиПодстицање креативних потенцијала запослених у школама у креирању web страница; Активирање осталих колега да рад са децом и свој рад објаве на страницама школског сајта; Ажурност сајта, како би са другима поделили своје успехе и надахнућа
Садржај и активности 1. Коришћење бесплатног софтверског пакета „Joomla“. 2. Креирање и давање смерница за сајт. 3. Oрганизација сајта. 4. Промена дизајна сајта. 5. Школски менији. 6. Објављивање чланака. 7.Промоција школе објављивањем најбитнијих информација о школи. 8. Промоција школе објављивањем постигнућа ученика и наставника. 9. Администрација корисника. 10. Пренос сајта на web-server.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа и уметничка школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа и уметничка школа, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), стручни сарадник у предшколској установи/школи
Број учесника24
Трајањедва дана (16 бодова)