logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

246 Израда мултимедијалних наставних садржаја Компетенцијa: K1
Приоритети: 8
ИнституцијаЦентар за унапређење наставе "АБАКУС", Љубише Миодраговића бб, 11000 Београд
КоординаторГоран Станојевић, goranpttcentar@yahoo.com, 011/227-84-65, 064/809-06-30
АуториГоран Станојевић, Жолт Коња
РеализаториГоран Станојевић, Жолт Коња, Оливера Марковић, Маја Тодоровић, Вела Чоја
Општи циљевиПерманентно усавршавање наставника. Циљ овог програма је оспособљавање наставника у школама да примене и усаврше метод мултимедијалне наставе.
Специфични циљевиПримена ове методе наставе олакшава и приближава ученицима градиво, чини га очигледнијим, процес учења чини занимљивијим, а стечена знања применљивијим у пракси (животу). Наставнику омогућава квалитетнију и садржајнију наставу и прилагођавање наставних садржаја различитим стиловима учења ученика.
Садржај и активности 1. Појам, елементи и значај мултимедије. 2. Уметање мултимедијалних елемената, звучне или видео датотеке у презентацију. 3. Снимање гласа. 4. Припремање презентације за приказивање на другом рачунару. 5. Како направити интернет презентацију помоћу алата за израду презентације. 6. Креирање албума. 7. Креирање фото-приче у програму Photo Story. 8. Коришћење дигиталних филмова у настави.
9. Основна правила снимања видео записа и пребацивање снимљеног материјала на рачунар. 10. Обрада филма у програму Windows Movie Maker. 11. Увоз материјала и креирање пројекта. 12. Додавање наслова, прелаза и ефеката. 13. Рад са звуком у програму Windows Movie Maker. 14. Памћење филма и компресија. 15. Креирање једноставних анимација коришћењем бесплатних програма за анимације.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника25
Трајањедва дана (16 бодова)